Trang chủ > Vị trí Địa chỉ IP >

Vị trí địa chỉ IP
Vui lòng nhập URL hoặc IP chính xác
Vị trí địa lý địa chỉ IP
 • IP:
 • Quốc gia:
 • Khu vực:
 • Thành phố:
 •  
   
 • IP whois:
 • Tên máy chủ IP:
 •  
   

Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ Giao thức Internet (IP) là số duy nhất được gán cho thiết bị được kết nối của bạn. Mỗi điện thoại di động, máy tính xách tay, hộp cáp, máy tính bảng, máy chủ, cùng với hàng ngàn loại thiết bị khác được kết nối với mạng máy tính đều có một. Giống như cách địa chỉ đường phố xác định nơi bạn sống, địa chỉ IP có chức năng như "địa chỉ đường phố" nhận dạng của thiết bị và cho phép các công ty xem vị trí của thiết bị và định tuyến lưu lượng truy cập đến máy chủ gần nhất để có kết nối nhanh hơn và độ trễ thấp hơn.

Tra cứu Địa chỉ IP

Tra cứu địa chỉ IP xác định vị trí của bất kỳ địa chỉ IP nào. Kết quả cung cấp khá nhiều thông tin, bao gồm thông tin về thành phố, tiểu bang / khu vực, mã bưu chính / zip, tên quốc gia, ISP và múi giờ. Do đó, dữ liệu này được các cơ quan khác nhau sử dụng để tìm chủ sở hữu của địa chỉ IPv4 hoặc IPv6.

Kết quả Địa chỉ IP

Khi sử dụng công cụ tra cứu địa chỉ IP, người dùng thường nghĩ rằng họ sẽ tìm được vị trí chính xác của một địa chỉ IP. Đơn giản là nó sai. Không có cơ sở dữ liệu địa chỉ IP nào có thể cung cấp địa chỉ vật lý chính xác của vị trí địa chỉ IP. Tốt nhất, bạn sẽ nhận được chính xác thành phố mà người dùng IP đang ở.

Chỉ Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) mới có thể cung cấp địa chỉ vật lý chính xác của một IP. ISP thường có nhật ký mà người dùng đã được chỉ định IP tại bất kỳ thời điểm nào. Thường có các giới hạn về thời gian ISP lưu trữ các bản ghi này. Tuy nhiên, nếu không có lệnh của cảnh sát, hoặc một số loại tài liệu pháp lý, ISP khó có thể chuyển giao bất kỳ thông tin nào.